Ροκ φεστιβάλ νέων – Γερμανική Σχολή Αθηνών

Γερμανική Σχολή Αθηνών,